Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії Плисківської сільської ради «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Плисківськасільської ради «Про встановлення місцевих податків та пільг із сплати податків на  2020 рік»

Назва регуляторного органу:  Плисківська сільска рада.

Назва документа: проект рішення сесії Плисківськасільської ради «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Плисківська сільська рада.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

      Відповідно до вимог Податкового кодексу України ставки місцевих податків і зборів  встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок місцевих податків і зборів  у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір ставок місцевих податків.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок місцевих податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та залучення додаткових коштів до бюджету територіальної громади.

 

 2. Визначення цілей регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є:

- створення єдиного механізму справляння місцевих податків і зборів;

- збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за рахунок перегляду ставок місцевих податків  та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток сільської територіальної громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- встановлення ставок місцевих податків  рішенням сільської ради.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку громади. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

2

 

Не вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України

 

Рейтинг

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

 

Не вибрана за причини недостатнього наповнення місцевого бюджету і, відповідно, реалізації  не всіх бюджетних програм

-        

 

Альтернатива 2

Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- забезпечує наповнення місцевого бюджету;

- дозволяє реалізувати бюджетні програми та соціальні проекти

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

- зміна діючого законодавства

- зниження платоспроможності платників податків;

-  зменшення кількості суб’єктів господарювання;

- політична та економічна ситуація в країні.

Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2- встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податки, а бюджет наповнювався.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

-         затвердження розміру ставок місцевих податків на території Плисківської сільської ради.

-         забезпечення направлення коштів, отриманих від сплати місцевих податків, для розвитку  соціальної сфери, впровадження сільських цільових програм.

-         прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення місцевих податків.

-         невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті органу місцевого самоврядування з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

-         забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру місцевих податків і зборів.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення наповнення сільського бюджету та фінансування соціальних програм територіальної громади

Витрати, пов’язані з розробкою та впровадженням регуляторного акта

Суб'єкти господарювання

- встановлення чіткої процедури визначення ставок місцевих податків;

- передбачуваність дій влади.

Витрати пов'язані із сплатою податку до бюджету

Громада

- додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток територіальної громади.

Витрати пов'язані із сплатою місцевих  податків до бюджету

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного рішення 1 рік.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акта є :

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

2. Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

4. Рівень поінформованості платників місцевих податків та зборів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до сільського бюджету місцевих податків.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

 

Секретар сільської ради                                               О.М.Грабовська

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Плисківської сільської ради

«Про встановлення на території Плисківської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

1.     Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 №71), згідно з яким, починаючи з 01.01.2015, змінено базу оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, граничний розмір ставок цього податку та розширено повноваження  сільських рад щодо встановлення пільг з його сплати.

Податковим кодексом України визначено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проблема полягає в тому, що відбулися зміни в оподаткуванні, згідно з якими органам місцевого самоврядування рекомендовано прийняти рішення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

Таким чином, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, урахування змін у податковому законодавстві сільська рада має ухвалити нове рішення про встановлення ставок податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для застосування їх на 2018рік.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Плисківської сільської ради.

2.     Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом ухвалення нового рішення сільської ради «Про встановлення на території Плисківської  сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018рік».

3.     Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта буде збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до об’єктів оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості. Отримані кошти будуть направлені на реалізацію заходів сільських програм.

Платники податку відповідно до податкового законодавства  будуть мати лише особисті фінансові витрати на сплату податку, а саме: юридичні особи – щокварталу звітного податкового періоду, фізичні – один раз на рік за попередній базовий податковий період.

4.     Визначення цілей державного регулювання

Метою цього регуляторного акта є установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Плисківської  сільської ради з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

5.     Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

–  відмова від уведення в дію запропонованого акта;

  • унесення змін до діючого регуляторного акта.

Перша альтернатива.  Відмова від уведення в дію запропонованого акта. Відповідно до пункту 10.3. Податкового Кодексу України місцеві ради в межах повноважень, вирішують питання встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У разі відмови введення в дію запропонованого регуляторного акта, на території сільської ради не будуть установлені ставки податку на наступний рік, унеможливлюється обрахування та сплата податку. Наслідком є втрата додаткових надходжень до бюджету.

Тому, така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива.Унесення змін до діючого регуляторного акта.   Унесення змін до діючого регуляторного акта є недоцільним, тому потребує ухвалення нового регуляторного акта.

6.     Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш прийнятним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням сільської ради відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише в такий спосіб можна поєднати  інтереси територіальної громади, платників податку та органів місцевого самоврядування.

7.     Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Зробити це можливо за рахунок ухвалення відповідного рішення сільської ради.

У зв’язку з означеним, вирішення проблеми врегулювання питань розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання. Інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється через такі джерела інформації:

– офіційна веб-сторінка  Плисківської  сільської ради.

8.     Обґрунтування можливості досягнення   визначених  цілей  у  разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Можливість  досягнення  мети  у  разі ухвалення зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою, оскільки новим регуляторним актом у межах повноважень органів місцевого самоврядування враховуються нові вимоги податкового законодавства щодо бази оподаткування, граничних розмірів ставок податку.

9.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

Досягнення визначених цим регуляторним актом цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податку), пов’язані зі сплатою податку із застосуванням установлених пільг. При цьому очікується збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до бази оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання сільських програм.

11.                       Обґрунтуваннящодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету від сплати податку.

12.                       Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники мають повинні сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ставками, установленими сільською радою, що відповідають Податковому кодексу України.

13.                       Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

14.Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта 2018 рік.

Регуляторний акт може бути переглянуто внаслідок унесення змін до чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

15.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відповідно до пунктів 266.7.2, 266.10.1 Податкового кодексу України, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами за 2018 рік буде відбуватися в другій половині 2019 року. Тому, на момент проведення базового та повторного відстежень результативності дії регуляторного акта,  будуть відстежуватися показники тільки за юридичними особами.

16.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через   6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися розробниками – виконкомом Плисківської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних чисельності платників податку та надходження коштів до сільського бюджету.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Секретар сільської ради                                                О.М.Грабовська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення  Плисківської сільської  ради

“Про встановлення на території Плисківської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018рік»

.           Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,ст.4  прикінцевих  положень  Закону України  від  28.12.2014 року № 71 – УІІІ  « Про внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законів  України  щодо  податкової реформи»,  Методики  проведення  аналізу регуляторного  впливу, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України  від 11.03.2004 р. № 308, Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до п.12.4 ст.12 Податкового  кодексу  України ( далі  Кодекс)  до повноважень  сільських, селищних, міських  рад щодо  податків  та  зборів, зокрема  належить  встановлення  ставок  місцевих  податків   та зборів  у  межах  ставок, визначених  цим  Кодексом. Встановлення  місцевих  податків  і  зборів, не  передбачених  Кодексом, забороняється.Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Також відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно ( в частині  транспортного  податку).

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015  Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 №71-VIII та недопущення  суперечливих  ситуацій,  органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішення щодо встановлення ставок  транспортного податку, визначених Податковим кодексом України.

Суб’єктами, на  яких  неврегульованість  зазначеної проблеми  справлятиме  негативний  вплив, є:                                                                                                            - платники  податку  на  майно  ( в  частині  транспортного  податку);                          – органи  державної  податкової  служби, на  які  покладені  функції  зі  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку);                                                – органи  місцевого  самоврядування, які  повинні  чітко  дотримуватися  принципу  верховенства  закону.

Таким  чином, проблему  неможливо  розв’язати  за  допомогою  ринкових  механізмів тому, що відповідно  до  діючого  законодавства податок  на  майно ( в частині транспортного  податку)  відноситься  до  місцевих  податків  і зборів. Тому вказану  проблему  можливо   розв’язати  шляхом  прийняття  регуляторного  акту –  проекту рішення  Плисківської сільської  ради  «Про  встановлення на території  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018рік»

2.     Цілі ( мета ) регулювання                                                                                           Цілями  регулювання  є:

– забезпечення  дотримання  вимог  Закону України  « Про  запобігання  фінансової  катастрофи  та  створення  передумов  для  економічного зростання  в  Україні»  від  27.03.2014р. № 1166 – УІІ  та  відповідно  внесених  змін  до  Податкового  кодексу;– створення   єдиного  організаційно –економічного  механізму  справляння  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку);                                                 – отримання  додаткового  обсягу  надходжень  до  сільського бюджету;                      - відкритість  процедури;                                                                                                     – прозорість  дій  органу  місцевого  самоврядування  при  вирішенні  питань, пов’язаних  зі  справлянням  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку)

3.     Альтернативні способи досягнення цілі

У  ході  пошуку  альтернативних  способів досягнення  визначених  цілей  доцільно  розглянутим  такі  можливості:

– пропозицію  відмови  від  уведення  в  дію  запропонованого  акта;

– здійснення  регулювання  нормативним  актом іншого  органу;

– введення  в  дію запропонованого  акту.

Відмова  від  введення  в  дію  запропонованого  регуляторного  акту  призведе  до  виникнення  непорозумінь  між  платниками  податків  та  органами  державної  податкової  служби  щодо  порядку  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)  на  території  Плисківської сільської  ради. Одночасно  з  цим  не  буде  забезпечено  виконання  вимог   чинного  законодавства.

Здійснення  регулювання  нормативним  актом  іншого  органу  не  є можливим  у зв’язку  з  тим, що  право  самостійно  встановлювати  розмір  податку  відповідно  до  чинного  законодавства  належить  сільській  раді  шляхом  прийняття  відповідного  рішення.

  Введення  в дію  запропонованого  акту  є  єдиним  шляхом  досягнення  встановлених  цілей. Безумовність  обраного  виду  правового  регулювання  ґрунтується  на  загальнообов’язковості  рішень   сільської  ради для  виконання  на території  сільської ради, що передбачено  ст.73 Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  ст.4 Податкового  кодексу  України.

4.     Опис механізмів та  заходів, що пропонується  для  вирішення  проблеми  

Згідно  Податкового  кодексу  України  до повноважень  місцевих  рад  належить  прийняття  рішення  про  встановлення    податку  на  майно  (  в частині  транспортного  податку).

Зробити  це  можливо  за  рахунок  прийняття  відповідного  рішення Плисківської сільської  ради.  Тому  вирішення  проблеми  щодо  врегулювання  питань справляння  місцевих  податків  і  зборів  на  території  сільської ради пропонується  шляхом  прийняття  проекту  рішення – регуляторного  акту «Про  встановлення на території Плисківської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018рік»

Запропонований  спосіб  досягнення  цілей  є  єдиним  і  безумовним  шляхом  вирішення  проблеми і ґрунтується   на  загальнообов’язковості  виконання  всіма  учасниками  правовідносин  у  системі  оподаткування  норм  зазначеного  рішення.

Після  прийняття  зазначеного рішення  акти  законодавства  Плисківської  сільської  ради  з  питань  оподаткування  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

5.     Обґрунтування можливості досягнення  мети  у  разі  прийняття  рішення

            Можливість досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, у разі  прийняття  зазначеного  рішення  є  цілком  реальною  та  обґрунтованою у зв’язку  з  тим, що  метою  розробки  проекту  рішення є цілеспрямоване   вирішення  проблеми.

Враховуючи, що  виконання  зазначеного  рішення є  загальнообов’язковим  для  всіх  учасників  правовідносин  у  системі  оподаткування, досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, вбачається  цілком  реальним.

Досягнення  встановлених  цілей  шляхом  виконання  вимог  даного  регуляторного акту  принесе  вигоди  без  необхідності  здійснення  витрат, а саме:

– зменшуються  витрати  на  адміністрування  місцевих  податків  і  зборів  у  зв’язку  із  зменшенням  їх  кількості;

– органи  місцевого  самоврядування  дотримуються  принципу  верховенства  закону;

– органи  державної  податкової  служби  та  платниками  податку  на  майно (  в  частині   транспортного  податку)  застосовуватимуть  акти  законодавства  Плисківської сільської ради  з питань  оподаткування, які  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

Контроль  та  нагляд за  додержанням  вимог  запропонованого  регуляторного  акту  буде  здійснюватися  органами  державної  податкової  служби  систематично, у томі  числі  під  час  проведення  перевірок.

6.     Визначення очікуваних результатів  прийняття  рішення

            Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  рішення  припускає  наведення  аналізу  вигод  та  витрат, які  виникають  у    суб’єктів, на  яких  поширюється  дія  даного  регуляторного  акту.

Аналіз  вигод  та  витрат:

         Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Влада

Стабільність надходженьдо місцевого бюджету

Процедура розробки  регуляторного акту не потребує витрат

 

Платники

Прозорість дій місцевих органів влади.

 

Відсутні

Громадяни

Можливість розподілувидатків на фінансування соціальної та житлово-комунальної сфери

Відсутні

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

7.     Термін дії регуляторного  акту

Рішення Плисківської  сільської ради «Про встановлення на території Плисківської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради і термін його дії 2018 рік.

8.     Визначення показників результативності  дії  регуляторного  акта

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  податку  за майно  (  в частині  транспортного  податку);

– сума  надходжень  податку  за     майно ( в частині  транспортного  податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання, населення  з  основних  положень  акта.

9.Визначення  заходів, за  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження  результативності  дії  регуляторного  акта  у  разі  його  прийняття.

                       Відстеження  результативності  регуляторного  акта  буде  здійснюватися  за  допомогою  наступних  заходів:

– аналізу  статистичних  даних  щодо  надходження  від  сплати  податку  на   майно ( в частині  транспортного  податку);

– відстеження  динаміки  зростання    надходжень  від  сплати  податку  на   майно ( в частині  транспортного  податку)

 

Секретар сільської ради                                            О.М.Грабовська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Плисківськоїсільської ради «Про порядок зарахування до

сільського бюджету сум  плати за землюта  затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

 

   1. Визначення проблеми                                                                                                     Законом України від  28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до  Податкового кодексу України в частині місцевих податків та зборів. Згідно статті 10 Податкового кодексу України з 1 січня 2015 року до складу місцевих податків належить податок на майно, який включає плату за землю (в частині земельного податку).

2.     Визначення цілей державного регулювання                                                                              Ціль регулювання:

  • дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків;
  • надходження до місцевого бюджету плати за землю.

3.     Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1.     Існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження, запропонованого регулювання, приведе до порушення норм Податкового кодексу України.

2.     Прийняття запланованого регуляторного акту приведе до відповідності нормативно-правового документу нормам Податкового кодексу України.

4.     Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання  проблеми          Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території  Лаврівської  сільської ради  згідно з основними положеннями Податкового кодексу України  та зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету.

5.     Очікувані результати прийняття регуляторного акту                                  1.Знаходимо сфери впливу регулювання:

 Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси органів місцевого самоврядування

–  приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного податкового законодавства України;

–  надходження до  місцевого бюджету плати за землю;

– фінансування заходів на утримання соціальної сфери та комунального господарства

Інтереси платників податків

– прозорий механізм справляння плати за землю

Інтереси громадян

– проведення заходів щодо утримання соціальної сфери та комунального господарства

2.Регулювання поширюється на території Плисківської сільської ради.

6.     Оцінка ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту

Найбільш впливовим зовнішнім фактором є зміна чинного законодавства.

7.     Пропонований термін дії регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт впроваджується на 2018рік. 

8.     Визначення показників результативності регуляторного акту.

Перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акту і їх прогнозні значення зазначені в таблиці.

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  плати за землю  (  в частині  земельного податку);

– сума  надходжень  плати за землю ( в частині  земельного податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання та населення  з  основних  положень  акта.

9.     Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадку його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до місцевого  бюджету плати за землю.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акту планується провести через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

 

Секретар сільської ради                             О.М.Грабовська

 

 

Аналіз   регуляторного  впливу

   проекту рішення  Плисківської сільської ради

 «Про встановлення на території Плисківської сільської ради

ставок єдиного  податку  на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення   сільської ради «Про встановлення  єдиного податку  на території Плисківської сільської ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004 р.  № 308, із змінами внесеними постановою Кабінету міністрів України № 1151 від 16.12.2015 р. 

1. Визначення і  аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Єдиний податок з фізичних осіб – підприємців – одне із джерел наповнення дохідної частини місцевого бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери та соціальних програм.                                         

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді  і показник наповнення бюджету сільської ради.                                                        Встановлення ставок єдиного податку не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки до сьогоднішньої економічної ситуації

2. Цілі державного регулювання.

Визначення видів підприємницької діяльності, розвинення яких вимагає час та економічна ситуація в селі.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способівдосягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраногоспособу.

Відповідно Податкового  Кодексу   ст.12.4.1  встановлення  ставок єдиного податку  належить лише сільській раді. Тому єдиним актуальним шляхом вирішення зазначеної проблеми є прийняття відповідного рішення сільської ради.

Перевага обраного виду  правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень сільської ради  для виконання на території Плисківської сільської ради, що передбачено ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Механізм  реалізації  мети.

Прийняття рішень  Плисківської  сільської ради здійснюється  шляхом прийняття відповідних рішень зазначеного органу, тому вирішити описану проблему можна лише шляхом прийняття рішення  Плисківської  сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення мети, передбаченої п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акта здійснюватиметься органами державної податкової служби систематично, а також під час документальних перевірок суб'єктів господарювання.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта.

Сфера впливу     

Вигоди      

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування   

- введення ставок на деякі види підприємницької діяльності з метою розширення кількості таких видів;

- створення конкурентного середовища при здійсненні діяльності за новими видами між суб'єктами господарювання;

- зростання надходжень до сільського бюджету      

7. Обґрунтування  запропонованого  терміну дії регуляторного  акта.

Термін дій необмежений, з можливістю внесення змін до нього. Постійно з дня оприлюднення .

8. Визначення показників результативності  регуляторного  акта.

 Основними показниками результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільського бюджету, пов'язаних з дією запропонованих ставок  єдиного  податку.

9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності  регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності рішення здійснюватиметься щороку на основі бази даних щодо сум надходжень збору за провадження деяких видів  діяльності.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                             О.М.Грабовська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз   регуляторного  впливу

проекту рішення  Плисківської сільської ради

«Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території

 Плисківської сільської ради   на 2018 рік»

 

1.   Визначення  та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне  регулювання.

 Законом України від 28 грудня 2014 року № 71- VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих атків України щодо податкової реформи» , запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, тощо).

Відповідно до  ст.9 Податкового кодексу України,  акцизний податок відноситься до загальнодержавного податку. Згідно до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать встановлення в межах, визначених ПК України податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території  Плисківської сільської ради  податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на 2018 рік. Проблемою є те, що сільська рада не регулює ставку даного податку, адже вона є стала і зафіксована у п. 215.3.10 ст.215 ПК України, навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Плисківської  сільської ради, і пропонується прийняття рішення Плисківськоїсільської  ради «Про встановлення на території Плисківської  сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік».

 

2. Цілі державного  регулювання:

Основними цілями прийняття сільською  радою даного регуляторного акта є:

-       забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну);

- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету, тобто збільшення доходної частини міського бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на  території Плисківської сільськоїради;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну).

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання. Ця альтернатива не може бути прийнятою  для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України. Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку.         Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.                                                                                                        Обраний спосіб:                                                                                                                     – відповідає вимогам чинного законодавства;                                                                  – забезпечує досягнення цілей державного регулювання;                                               – забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

 4. Механізм розв'язання проблеми.

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), його ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.      

      5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промисловихзамінниківтютюну).

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну).

6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.                                                                                                                                                           Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень до бюджету;

Розвиток інфраструктури села .

Процедура розробки регуляторного акту

( витрата робочого часу спеціалістів , які готували регуляторний акт )

Інтереси суб”єктів господарювання

Розвиток інфраструктури села

Сплата обов”язкового податкового платежу

Інтереси громадян

Вирішення частини соціальних проблем сіл за рахунок зростання доходної частини сільського бюджету

Сплата обов”язкового податкового платежу

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.              Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Плисківської сільської ради  та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

8.Показник результативності регуляторного акту                                                  Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:                                                                                                                                                               - динаміка кількості платників акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну);                                                                                                          - обсяги надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.                                                                                                   Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну).                                                                         Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.                                                                                                                             Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до сільського бюджету від сплати акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.                 Строки проведення  відстеження – 1 рік, метод проведення відстеження – статистичний.

Секретар сільської ради                            О.М.Грабовська