ПЛИСКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22252                                                          с. Плисків                                                тел. 2-92-06

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  189

 

  24 сесія 7 скликання                                                           11 липня 2018 року

 

Про затвердження результатів конкурсу

по визначенню переможця конкурсу з

вивезення твердих побутових відходів

території с. Плисків

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173, постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» розглянувши протокол засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу з вивезення твердих побутових відходів,з метою забезпечення належного санітарного стану та удосконалення системи поводження з відходами в селі Плисків, сільська  рада

 

                                        В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків від 05.07.2018 № 1.

2.     Визнати переможцем конкурсу КП «Погребищекомунсервіс», як єдиного конкурсанта.

3.     В 10-ти денний термін укласти з КП «Погребищекомунсервіс» договір   на вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків строком на 1 рік .

4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Вітрука П.Д.

 

 

 

Сільський голова                                                        П.Д.Вітрук

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 24 сесії 7 скликання

Плисківської сільської ради

№ 189 від  11.07. 2018 р.

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії щодо  визначення виконавця послуги  з вивезення твердих  побутових відходів з території с. Плисків

 

 

с. Плисків                                                                             «05» липня 2018 року

місце проведення засідання:                                               кабінет сільського голови

засідання розпочато:                                                           11:00 год.

засідання завершено:                                                           11:30 год.

 1. Присутні:

 

Голова конкурсної комісії

Вітрук Петро Дмитрович, сільський голова

Секретар конкурсної комісії

Грабовська Олена Миколаївна, секретар сільської ради

Члени комісії

Немудра Світлана Олексіївна,  інспекторсільської ради

 

Паляничко Оксана Леонідівна, головний бухгалтер сільської ради

 

Білоус Тетяна Борисівна, депутат сільської ради

          1.2. Присутні від учасників конкурсу: відсутні

Засідання відкрив голова комісії Вітрук П.Д який  визначив мету засідання, регламент засідання та порядок денний, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.     Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення конкурсу на надання послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків.

2.     Про результати проведення  конкурсу.

1. СЛУХАЛИ: Вітрук П.Д.про розгляд конкурсних пропозицій по наданню послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків, що надійшли на розгляд конкурсної комісії, а саме згідно журналу обліку конкурсних пропозицій на участь у конкурсі надійшла одна пропозиція: за № 1 від 14.06.2018 року від ДП «Погребищекомунсервіс»,  конверт з конкурсними пропозиціями  учасника було подано особисто представником КП «Погребищекомунсервіс» до закінчення строку їх подання. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Грабовська О.М, оголосилакритерії оцінки конкурсних пропозицій.

 

Під час розкриття конверту з конкурсною пропозицією перевірено наявність та правильність оформлення документів, передбачених конкурсною документацією. Враховано всі критерії оцінки конкурсної пропозиції.

Пропозиція КП «Погребищекомунсервіс» відповідає конкурсній документації.

 

ВИСТУПИЛИ: Вітрук П.Д. запропонував провести голосування про визначення КП «Погребищекомуцнсервіс» переможцем конкурсу на надання послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків.

 

За результатами проведеного голосування, з 5 членів комісії віддали свій голос за надану конкурсну пропозицію:

1. КП «Погребищекомунсервіс»  -  5 голосів.

 

ВИРІШИЛИ:

1.     Учасник конкурсу відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією, конкурсні пропозиції відповідають конкурсній документації. Вважати конкурс з визначення виконавця з надання послуг з вивезення  побутових відходів на території с. Плисків таким, що відбувся .

2.     Визначити переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків ДП «Погребищекомунсервіс».

3.     Протокол засідання конкурсної комісії  подати на затвердження наступної сесії сільської ради.

4.     Визначити, що строк, на який укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Плисків з переможцем конкурсу, у відповідності із пунктом 30 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173, повинен становити 12 місяців, після чого протягом десяти днів після припинення договору організувати та провести новий конкурс.

ПІДПИСИ:

Голова комісії

       ____________         Вітрук Петро Дмитрович

 

Секретар комісії

       ____________  Грабовська Олена Миколаївна

 

Члени комісії:

 

 

       ____________  Немудра Світлана Олексіївна

 

 

       ____________  Паляничко Оксана Леонідівна

 

 

        ____________  Білоус Тетяна Борисівна