ПЛИСКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22252                                              с. Плисків                                               тел. 2-92-06

Р І Ш Е Н Н Я  №  245

 

  32 сесія 7 скликання                                                           22 травня 2019 року

Про розгляд регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік»

Розглянувши проект рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2015 року № 1151), враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання земель, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Проект рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік», (далі -  Проект рішення), взяти до відома, додається.

2. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення Плисківської сільської ради, опублікувати повідомлення про оприлюднення регуляторного акту Проекту рішення та аналіз регуляторного впливу, розмістивши їх  в  мережі  Internet  на  офіційному  сайті   Плисківської сільської ради   та на інформаційному стенді сільської ради .

3. Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акту, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів Плисківської сільської ради за тел.  2-92-06, адресою: вул. Центральна, 10 с. Плисків, Погребищенський р-н, Вінницька обл., 22252, електронною адресою: 04327755@ukr.net .

4.  Після отримання погоджень Державної регуляторної служби, розгляду пропозицій щодо даних регуляторного акту та закінчення терміну їх обговорення, Проект рішення винести на затвердження Плисківською  сільською радою.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання земель

 

Сільський  голова                                                            П.Д.Вітрук

 

 

ПЛИСКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22252                                              с. Плисків                                               тел. 2-92-06

ПРОЕКТ

 Р І Ш Е Н Н Я  №

 

від __________   2019р.                                                32   сесія  7  скликання                 

 

                 Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати

податків  на 2020рік

 

      Відповідно до ч.1  ст. 143 Конституції України, п. 24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст. 10, 12, ст. 212, ст. 265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст. 267, ст.ст. 271-287, ст. 291, 292, 293, 294, 295 Податкового кодексу України, Закону України № 2628-VІІІ від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити  на території Плисківської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2020рік ставки  місцевих податків  :

   1.1. в тому числі :

          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          - транспортного податку додаток ;

          - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

  1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020рік.  

2. Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в Плисківській сільській раді (Додаток 1)

- Ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  (додаток 1.1);

- Пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (Додаток 1.2)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Плисківській сільській раді (Додаток 2) ;

-  положення про механізм справляння земельного податку (Додаток 3)

- ставки земельного податку (Додаток 3.1)

- пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку (Додаток 3.2)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в Плисківській сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Плисківській сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  «Про засади        

                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності»,    

під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про    

                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішенняна інформаційному

                    стенді сільської ради та в  мережі  Internet  на  офіційному  сайті   Плисківської              сільської ради  не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття  та

                     підписання.         

    4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 ріку десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

      6. Визнати таким, що втратили чинність рішення   23 сесії  7 скликання  від 29.06.2018 року № 187 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

  7. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Сільський голова                                             П.Д.Вітрук

                                                                                       

 

ПЛИСКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 Погребищенського району

Вінницької області

 22252                          с. Плисків    вул. Центральна, 10                телефон  2-92-06

______________________________________________________________________

РІШЕННЯ   №  202

 26сесія  7скликання                                                                24  вересня  2018року

 

Про внесення доповнень до Положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум плати за землю, затвердженого рішенням

12 сесії  7 скликання Плисківської сільської ради

від 26 травня 2017 року «Про встановлення місцевих податків і зборів

на 2018 рік та його затвердження»

 

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59, ст. 69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  та Закону України № 2497-VIIIвід 10.07.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», № 2245– VIIIвід 7.12.2017 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи   погодження постійної  комісії   з  питань  бюджету та  соціально – економічного  розвитку,  сесія  сільської  ради

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Доповнити п.5.3. розділу 5 «Ставка земельного податку» Положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум плати за землю (Додаток № 3)  новим абзацом (текст додається).

2.     Затвердити:

- Положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету        сум плати за землю (Додаток №3) із внесеними доповненнями.

1.     Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

2.     Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради, в мережі Internetна офіційному сайті Плисківської сільської ради та в  газеті «Колос» не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію   з  питань  бюджету та  соціально – економічного  розвитку.

 

 

Сільський  голова                         П.Д.Вітрук

 

 

 

Додаток

до рішення №  202

26 сесії 7 скликання

від 24.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Доповнити п. 5.3. Положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум плати за землю (Додаток № 3) новим абзацом наступного змісту:

 

         «Ставка податку за один гектар лісових насаджень встановлюється у розмірі 0,3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                    О.М.Грабовська

 

ПЛИСКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22252                                                          с. Плисків                                                тел. 2-92-06

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  189

 

  24 сесія 7 скликання                                                           11 липня 2018 року

 

Про затвердження результатів конкурсу

по визначенню переможця конкурсу з

вивезення твердих побутових відходів

території с. Плисків

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173, постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» розглянувши протокол засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу з вивезення твердих побутових відходів,з метою забезпечення належного санітарного стану та удосконалення системи поводження з відходами в селі Плисків, сільська  рада

 

                                        В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків від 05.07.2018 № 1.

2.     Визнати переможцем конкурсу КП «Погребищекомунсервіс», як єдиного конкурсанта.

3.     В 10-ти денний термін укласти з КП «Погребищекомунсервіс» договір   на вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків строком на 1 рік .

4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Вітрука П.Д.

 

 

 

Сільський голова                                                        П.Д.Вітрук

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 24 сесії 7 скликання

Плисківської сільської ради

№ 189 від  11.07. 2018 р.

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії щодо  визначення виконавця послуги  з вивезення твердих  побутових відходів з території с. Плисків

 

 

с. Плисків                                                                             «05» липня 2018 року

місце проведення засідання:                                               кабінет сільського голови

засідання розпочато:                                                           11:00 год.

засідання завершено:                                                           11:30 год.

 1. Присутні:

 

Голова конкурсної комісії

Вітрук Петро Дмитрович, сільський голова

Секретар конкурсної комісії

Грабовська Олена Миколаївна, секретар сільської ради

Члени комісії

Немудра Світлана Олексіївна,  інспекторсільської ради

 

Паляничко Оксана Леонідівна, головний бухгалтер сільської ради

 

Білоус Тетяна Борисівна, депутат сільської ради

          1.2. Присутні від учасників конкурсу: відсутні

Засідання відкрив голова комісії Вітрук П.Д який  визначив мету засідання, регламент засідання та порядок денний, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.     Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення конкурсу на надання послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків.

2.     Про результати проведення  конкурсу.

1. СЛУХАЛИ: Вітрук П.Д.про розгляд конкурсних пропозицій по наданню послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків, що надійшли на розгляд конкурсної комісії, а саме згідно журналу обліку конкурсних пропозицій на участь у конкурсі надійшла одна пропозиція: за № 1 від 14.06.2018 року від ДП «Погребищекомунсервіс»,  конверт з конкурсними пропозиціями  учасника було подано особисто представником КП «Погребищекомунсервіс» до закінчення строку їх подання. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Грабовська О.М, оголосилакритерії оцінки конкурсних пропозицій.

 

Під час розкриття конверту з конкурсною пропозицією перевірено наявність та правильність оформлення документів, передбачених конкурсною документацією. Враховано всі критерії оцінки конкурсної пропозиції.

Пропозиція КП «Погребищекомунсервіс» відповідає конкурсній документації.

 

ВИСТУПИЛИ: Вітрук П.Д. запропонував провести голосування про визначення КП «Погребищекомуцнсервіс» переможцем конкурсу на надання послуги з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків.

 

За результатами проведеного голосування, з 5 членів комісії віддали свій голос за надану конкурсну пропозицію:

1. КП «Погребищекомунсервіс»  -  5 голосів.

 

ВИРІШИЛИ:

1.     Учасник конкурсу відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією, конкурсні пропозиції відповідають конкурсній документації. Вважати конкурс з визначення виконавця з надання послуг з вивезення  побутових відходів на території с. Плисків таким, що відбувся .

2.     Визначити переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території с. Плисків ДП «Погребищекомунсервіс».

3.     Протокол засідання конкурсної комісії  подати на затвердження наступної сесії сільської ради.

4.     Визначити, що строк, на який укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Плисків з переможцем конкурсу, у відповідності із пунктом 30 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173, повинен становити 12 місяців, після чого протягом десяти днів після припинення договору організувати та провести новий конкурс.

ПІДПИСИ:

Голова комісії

       ____________         Вітрук Петро Дмитрович

 

Секретар комісії

       ____________  Грабовська Олена Миколаївна

 

Члени комісії:

 

 

       ____________  Немудра Світлана Олексіївна

 

 

       ____________  Паляничко Оксана Леонідівна

 

 

        ____________  Білоус Тетяна Борисівна